دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/29 | 
امروزه، حوزه های بین رشته ای و استفاده کاربردی از آن از اهداف کلیه دانشگاه های نسل سوم می باشد و از طرفی علوم اعصاب و شناختی از حوزه های بین رشته ای تاثیرگذار در حوزه سلامت بوده و موجب افزایش رفاه اجتماعی آحاد جامعه می گردد و از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی ایران امکانات بالقوه ای از لحاظ زیر ساخت و نیروی انسانی در این قلمرو دارد، ایجاد ارتباط سازنده بین اساتید و دانشجویان این حوزه در دانشگاه با ظرفیت بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان، صندوق های حمایت از فناروی ها، موسسات سرمایه گذار و مراکز بین الملل از  اهداف این شبکه علمی است.

شبکه علوم اعصاب و شناختی دانشگاه با هدف ایجاد ارتباط موثر بین کلیه واحدهای مرتبط در این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی گردیده است. اهداف اصلی این شبکه با توجه به سیاست های شورای راهبردی علوم اعصاب و شناختی دانشگاه که مستقیما زیر نظر ریاست محترم دانشگاه می باشد تعیین گردیده است.

برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، تعریف پروژه های بین رشته ای، تولید دانش بنیان و کاربردی درقلمرو مغز و شناخت، توسعه دوره های دراز مدت و کوتاه مدت، توسعه فناوری های مرتبط با علوم و فناوری های شناختی، ترویج و انتشار دانش تولید شده برای دانشجویان در مقاطع مختلف، صاحب نظران و عموم مردم، کمک به کابرد دانش تولید شده در مراکز درمانی و بهداشتی و ایجاد مرکز رشد و فن بازار مرتبط با فناوری های مغز و شناخت از اهداف راه اندازی این شبکه بین رشته ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

امید است شبکه علوم اعصاب وشناختی دانشگاه بتواند متناسب با سیاست های کلان علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور و امکانات دانشگاه، در تحقق رسالت خود گام های موثر و ارزشمندی بردارد.

دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر